Promenadeorkesterets venner

Bliv medlem af
Promenadeorkestrets venner !

Vi er glade for at der er mange, der kan lide vores musik, og som støtter op om os.

Du kan som medlem deltage i matinéer,
udflugter, nytårsfester m.m..

Det koster kr. 75,00 pr. halvår, som betales primo
januar og primo august.

Yderligere oplysning kan fås ved formand,
Aase Vonsild, tlf. 20636371 eller e.mail: aasevonsild@post.cybercity.dk
e-mail